Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε τον μεγαλύτερο μέχρι τώρα προϋπολογισμό της ΕΕ για τον πολιτισμό και τον δημιουργικό τομέα -ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

Η «Δημιουργική Ευρώπη» είναι το μόνο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στηρίζει αποκλειστικά τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα. Τον Δεκέμβριο του 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (της ΕΕ) συμφώνησαν να ενισχύσουν τον τομέα λόγω και του ισχυρού πλήγματος που δέχθηκε από την πανδημία. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τη συμφωνία κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Μαΐου (την προηγούμενη εβδομάδα).

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τρεις πτυχές, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ιδιαίτερη φύση και στις ανάγκες των διάφορων τομέων:

  • Το υπο-πρόγραμμα «Πολιτισμός» στοχεύει στην αύξηση της διακρατικής και διακλαδικής συνεργασίας στον πολιτισμικό και δημιουργικό τομέα και στην ενίσχυση της ταυτότητας και των αξιών της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στον μουσικό κλάδο, κατόπιν διαπραγματεύσεων εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
  • Το υπο-πρόγραμμα «Media» στηρίζει τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών οργανισμών κινηματογράφου και οπτικοακουστικού τομέα να αναπτυχθούν, να διανείμουν και να προωθήσουν το έργο τους. Επιδιώκει την ενίσχυση της κινητικότητας, καινοτομίας και συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την προώθηση οπτικοακουστικών έργων σε διαφορετικά ακροατήρια, ιδιαίτερα στη νεολαία.
  • Οι διατομεακές δράσεις αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της καινοτομίας, στη στήριξη διατομεακών έργων, στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στην αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων.

Επιπλέον, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» υποστηρίζει τις εξής πρωτοβουλίες: Σήμα Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς, Ημέρες Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς, Ευρωπαϊκά βραβεία μουσικής, λογοτεχνίας, κληρονομιάς και αρχιτεκτονικής, Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης και Στήριξη δράσεων με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν μεγαλύτερη εστίαση στην ένταξη και στην ισότητα των φύλων, στην προώθηση της συμμετοχής των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των μειονοτήτων και των ατόμων που προέρχονται από μειονεκτικό περιβάλλον.