Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Γενική Διευθύντρια της Google ΝΑ Ευρώπης, είπε «Να θυμόμαστε ως Έλληνες πόσο ευλογημένοι είμαστε που ζούμε σε αυτό τον τόπο”.